Frauen Männer Männl. Jugend A (MJ U20) Weibl. Jugend A (WJ U20)   Männl. Jugend B (MJ U18) Weibl. Jugend B (WJ U18) Schüler A (MJ U16) Schülerinnen A (WJ U16)   Schüler B (MJ U14) Schülerinnen B (WJ U14) Schüler C (MK U12) Schülerinnen C (WK U12)   Schüler D (MK U10) Schülerinnen D (WK U10)
50 m
75 m
        50 m
75 m
    75 m - 9,29 s EZ - (1997)
Möller, Michael
75 m - 10,45 s EZ - 1999)
Koser, Diana
50 m
75 m
75 m - 9,94 s - (2003)
Staude, Johannes
75 m - 10,5 s - (2000)
Fischer, Melanie
50 m - 7,64 s - (2001)
Albrecht, Frederick
50 m - 7,10 s - (1994)
Beutel, Jessica
50 m
75 m
50 m - 8,08 s - (2005)
Luttert, Maximilian
50 m - 8,30 s EZ - (2012)
Lissner, Romy
100 m 12,7 s - (1960)
Brösicke, Waltraud
10,5 s - (2003)
Möller, Michael
10,9 s - (2000)
Möller, Michael
12,7 s - (1960)
Brösicke, Waltraud
100 m 11,64 s EZ - (1998)
Möller, Michael
12,7 s - (1959)
Brösicke, Waltraud
11,84 s - (2002)
Reinsch, Sebastian
13,1 s - (2000)
Steinhöfel, Charlott
100 m   13,99 s - (2012)
Brandstätter, Anne-Sophie
    100 m    
150 m 20,48 s - (2001)
Mammitzsch, Kerstin
17,17 s - (1998)
Schaar, Heiko
17,17 s EZ - (1998)
Schaar, Heiko
20,48 s - (2001)
Mammitzsch, Kerstin
150 m 18,08 s EZ - (1999)
Möller, Michael
20,53 s - (2013)
Brandstätter, Anne-Sophie
19,35 s EZ - (1997)
Möller, Michael
20,53 s - (2013)
Brandstätter, Anne-Sophie
150 m   22,3 s - (1995)
Güldner, Anne
  29,6 s - (1996)
Lange, Kathrin
150 m    
200 m 26,3 s - (1975)
Sorkale, Regina
22,2 s - (2003)
Möller, Michael
22,5 s - (2000)
Möller, Michael
26,3 s - (1975)
Sorkale, Regina
200 m 23,88 s - (2002)
Bülow, Markus
27,1 s - (2000)
Koser, Diana
25,63 s - (2001)
Reinsch, Sebastian
28,18 s - (2013)
Brandstätter, Anne-Sophie
200 m 26,9 s - (2000)
Reinsch, Sebastian
      200 m    
300 m 43,59 s - (2000)
Koser, Diana
35,68 s - (1998)
Schaar, Heiko
35,68 s - (1998)
Schaar, Heiko
43,59 s - (2000)
Koser, Diana
300 m 37,56 s EZ - (1996)
Schaar, Heiko
43,59 s - (2000)
Koser, Diana
36,58 s - (2002)
Reinsch, Sebastian
45,62 s - (2013)
Brandstätter, Anne-Sophie
300 m       61,4 s - (1996)
du Hamel, Kathrin
300 m    
400 m 60,3 s HZ - (1976)
Winkler, Roswither
60,61 s EZ - (2001)
Koser, Diana
49,7 s - (1957)
Hoffmann, Detlef
50,43 s - (1998)
Schaar, Heiko
60,3 s HZ - (1975)
Winkler, Roswither
400 m 51,38 s - (2002)
Bülow, Markus
60,61 s - (2001)
Koser, Diana
60,49 s - (2001)
Stollberg, Philipp
66,6 s - (1979)
Budahn, Silke
400 m   66,8 s - (1978)
Budahn, Silke
    400 m    
800 m 2:21,0 min - (1967)
Naumann, Inge
1:54,8 min - (1959)
Henzgen, Helmut
2:01,3 min - (1969)
Noske, Ralf
2:21,56 min - (2014)
Illenseer, Laura
800 m 2:06,3 min - (1981)
Stutzke, Jörg
2:21,56 min - (2014)
Illenseer, Laura
2:13,28 min - (2001)
Quandt, Philipp
2:21,87 min - (2013)
Illenseer, Laura
800 m 2:29,61 min - (2001)
Stollberg, Eric
2:33,0 min - (2000)
Fischer, Melanie
2:54,55 min - (2006)
Luttert, Maximilian
2:51,0 min - (2008)
Hunger, Marlene
800 m 2:59,44 min - (2007)
Sadowski, Oskar
3:04,97 min - (2012)
Lissner, Romy
1000 m 3:16,15 min - (2013)
Illenseer, Laura
2:26,4 min - (1959)
Henzgen, Helmut
2:39,3 min - (1961)
Witzel, Klaus
3:16,15 min - (2013)
Illenseer, Laura
1000 m 2:49,1 min - (1981)
Stutzke, Jörg
Lindenberg, Arne (1995)
3:16,15 min - (2013)
Illenseer, Laura
2:55,39 min - (2000)
Fischer, Sven
3:16,15 min - (2013)
Illenseer, Laura
1000 m 3:04,82 min - (1999)
Fischer, Sven
  3:26,0 min - (1999)
Stollberg, Eric
  1000 m 3:45,71 min - (2005)
Luttert, Maximilian
 
1500 m 4:54,18 min - (2014)
Illenseer, Laura
3:55,2 min - (1959)
Henzgen, Helmut
4:14,0 min - (1983)
Stutzke, Jörg
4:54,18 min - (2014)
Illenseer, Laura
1500 m 4:30,0 min - (1977)
Haasch, Ralf
4:54,18 min - (2014)
Illenseer, Laura
4:49,93 min - (2001)
Fischer, Sven
4:54,18 min - (2014)
Illenseer, Laura
1500 m 5:03,2 min - (1985)
Moesner, Raul
    5:41,24 min - (2009)
Hunger, Marlene
1500 m    
2000 m         2000 m       7:02,76 min - (2012)
Hunger, Marlene
2000 m     8:01,10 min - (2008)
Graser, Karl
8:03,34 min - (2008)
Hunger, Marlene
2000 m    
3000 m 12:04,0 min - (1983)
Naumann, Inge
8:12,6 min - (1992)
Nowak, Bodo
9:26,0 min - (1979)
Haasch, Ralf
11:49,2 min - (1977)
Gnensch, Martina
3000 m 9:26,0 min - (1977)
Haasch, Ralf
13:12,94 min - (2007)
Drong, Mercedes
11:18,4 min - (1973)
Friede, Frank
2000m 6:57,00 min - (2013)
Illenseer, Laura
  3000 m       11:44,0 min - (2009)
Hunger, Marlene
2000 m 8:03,34 min Hunger,Marlene (2009)
  3000 m    
5000 m 19:46,4 min - (2012)
Hunger, Marlene
14:33,0 min - (1992)
Nowak, Bodo
16:40,46 min - (1983)
Stutzke, Jörg
  5000 m 17:57,8 min - (1975)
Friede, Frank
    19:46,4 min - (2012)
Hunger, Marlene
19:30 min - (5km Straße, 2012)
Hunger, Marlene
5000 m         5000 m    
10 000 m 41:53,1 min - (1979)
Naumann, Inge
31:31,0 min - (1991)
Nowak, Bodo
46:40,5 min - (1992)
Mielczarek, Steffen
59:35,4 min - (1992)
Krutz, Julia
10 000 m 48:34,5 min - (1992)
Krutz, David
    41:31 min - (2012)
Illenseer, Laura
10 000 m         10 000 m    
25 km Halb-
marathon
1:52:24 h - (1984)
Naumann, Inge
1:24:24 h - (1987)
Kreyer, Gunter
    25 km Halb-
marathon
15 km - 57:08 min - (1975)
Friede, Frank
  7,5 km - 30:10,8 min - (1973)
Friede, Frank
  25 km Halb-
marathon
        25 km Halb-
marathon
   
Marathon 3:14:17 h - (1983)
Naumann, Inge
2:41:07 h - (1985)
Kreyer, Gunter
    Marathon         Marathon         Marathon    
60 m Hürden
80 m Hürden
        60 m Hürden
80 m Hürden
    80 m Hürden - 11,77 s - (2004)
Staude, Johannes
80 m Hürden - 14,23 s - (2013)
Illenseer, Laura
60 m Hürden
80 m Hürden
60 m Hürden - 8,74 s - (2001)
Laars, Florian
60 m Hürden - 11,53 s - (1999)
Kruppe, Christina
    60 m Hürden
80 m Hürden
   
100 m Hürden
110 m Hürden
100 m Hürden - 16,1 s - (1975)
Sorkale, Regina
110 m Hürden - 15,24 s - (1991)
Beutel, Uwe
100 m Hürden - 15,1 s - (1961)
Pokrandt, Hartmut
100 m Hürden - 16,1 s - (1975)
Sorkale, Regina
100 m Hürden
110 m Hürden
  100 m Hürden; - 16,8 s - (1977)
Noll, Claudia
    100 m Hürden
110 m Hürden
        100 m Hürden
110 m Hürden
   
400 m Hürden 72,4 s EZ - (1979)
Sorkale, Regina
58,8 s - (1963)
Pokrandt, Hartmut
60,5 s - (1975)
Streich, Rainer
  400 m Hürden 55,78 s - (2004)
Reinsch, Sebastian
      400 m Hürden         400 m Hürden    
2000 m Hind.
3000 m Hind.
  3000m Hind. - 10:17,3 min - (1982)
Heinze, Achim
2000m Hind. - 7:03,0 min - (1976)
Friede, Frank
  2000 m Hind.
3000 m Hind.
        2000 m Hind.
3000 m Hind.
        2000 m Hind.
3000 m Hind.
   
4 x 50 m
4 x 75 m
4 x 100 m
4 x 100 m - 49,8 s - (1959)
Gericke - Brösicke
Schütze - Rongen
4 x 100 m - 44,1 s - (1957)
Tomesch - Werner
Hoffmann - Vollgraf
4 x 100 m - 44,8 s - (1961)
Lehmann - Welke
Sass - Pokrandt
4 x 100 m - 49,8 s - (1959)
Schütze - Brösicke
Rongen - Gericke
4 x 50 m
4 x 75 m
4 x 100 m
4 x 100 m - 45,83 s - (2003)
Enseleit - Reinsch
Stollberg - Quandt
4 x 100 m - 54,0 s - (1976)
( - - - )
( - - - )
4 x 100 m - 48,96 s - (2002)
Enseleit, Rene - Reinsch, Sebastian
Richter, Andre - Feder, Thomas
4 x 75 m - 40,78 s - (1997)
Schaar, Claudia - Kaufmann, Nicole
Güldner, Anne - Blöcher, Christine

4 x 100 m - 54,06 s - (2001)
Pries - Steinhöfel
Tamm - Klotsche
4 x 50 m
4 x 75 m
4 x 100 m
4 x 50 m - 26,9 s - (1999)
Fischer, S. - Böhm, D.
Wassermann, E. - Schwarz (I), D.

4 x 75 m - 41,14 s - (2000)
Böhm - Grochowski
Reinsch - Michael
4 x 50 m - 28,7 s - (1999)
Fischer, M. - Draber, J.
Tamm, B. - Herzberg, A.

4 x 75 m - 42,14 s - (2000)
Fischer - Tamm
Kruppe - Klotsche
4 x 50 m - 30,0 s - (1999)
Laars, F. - Petter, L.
Graser, R. - Masche, M.
4 x 50 m - 31,88 s - (2009)
Hunger - Siegmund
Illenseer - Sekulla
4 x 50 m
4 x 75 m
4 x 100 m
4 x 50 m - 35,0 s - (1999)
Schenk, M. - Marschalek, P.
Steilen, J. - Staude, J.
4 x 50 m - 34,0 s - (1999)
Neumann, F. - Klein, L.
Küller, J. - Luttert, A.
4 x 200 m 1:53,1 min - (1976)
Reiher - Luttert
Lieth - Winkler
1:30,7 min - (1958)
Rappus - Werner
Vollgraf - Hoffmann
1:39,6 min - (1998)
Schaar, Heiko - Hentschel, Martin
Möller, Michael - Koch, Andreas
  4 x 200 m 1:41,15 min - (2002)
Bülow, Markus - Quandt, Philipp
Richter, Axel - Fischer, Sven
2:01,34 min - (2002)
Pries, Tanja - Hund-Göschel, T.
Rauch, Natalie - Steinhöfel, Charlott
  1:56,04 min - (2013)
Brandstätter - Radisch
Hunger - Illenseer
4 x 200 m         4 x 200 m 2:30,81 - (2005)
Luttert - Schäfer - Petter - Barnikow
 
4 x 400 m 4:18,2 min - (1974)
Reiher - Scheffschuck
Winkler - Sorkale
3:18,8 min - (1958)
Kl. Werner - Henzgen
Vollgraf - Hoffmann
  4:18,2 min - (1974)
Reiher - Scheffschuck
Winkler - Sorkale
4 x 400 m         4 x 400 m         4 x 400 m    
3 x 800 m
4 x 800 m
  4 x 800 m - 8:23,4 min - (1980)
Friede - Nilius
Heinze - Kreyer
4 x 800 m - 8:40,5 min - (1978)
Barsch - Kretschmar
Hirte - Haasch
  3 x 800 m
4 x 800 m
        3 x 800 m
4 x 800 m
  3 x 800 m - 8:15,76 min - (1999)
Fischer, M. - Kruppe - Gutsche
  3 x 800 m - 8:38,20 min - (1994)
Beutel, Jessica - Koser, Diana
Güldner, Anne
3 x 800 m
4 x 800 m
   
3 x 1000 m   7:57,0 min - (1953)
Junius - Janke - Henzgen
8:31,4 min - (1954)
Bock - Berndt - Kornstädt
  3 x 1000 m 8:39,2 min - (1959)
Witzel - Straube - B. Werner
  8:55,6 min - (2001)
Fischer - Quandt - Reinsch
  3 x 1000 m 10:03,78 min - (1999)
Fischer, S. - Schenk, F. - Böhm
  11:04,66 min - (1999)
Stollberg - Richter, Andre - Laars
  3 x 1000 m    
Schweden-
staffel
2:31,4 min - (1977)
Sorkale - Winkler
Reiher - Luttert
2:01,0 min - (1958)
Werner - Hoffmann
Vollgraf - Henzgen
2:04,1 min - (1955)
Hoffmann - Werner
Bernd - Fischer
2:35,5 min - (1978)
Jeske - Noll
Gladitz - Rudloff
Schweden-
staffel
  2:46,2 min - (1998)
Kaufmann - Blöcher
Schaar, Cl. - Floßmann, J.
2:38,9 min - (1998)
Konschak - Perkuhn
Schmischke - Feder
2:43,1 min - (1998)
Güldner - Koser
Schröter - Enseleit
Schweden-
staffel
2:56,7 min - (1998)
Richter, Axel - Wassermann
Bülow - Stollberg, Ph.
3:21,8 min - (1998)
Gutsche - Gutsche
du Hamel - Roßberg
    Schweden-
staffel
   
Olympische
Staffel
4:59,0 min - (1982)
Schöbel - Luttert
Heinze - Pahlke
3:37,7 min - (1958)
Werner - Hoffmann
Vollgraf - Henzgen
3:43,5 min - (1955)
Bock - Werner
Bernd - Hoffmann
5:03,3 min - (1981)
( - - - )
( - - - )
Olympische
Staffel
        Olympische
Staffel
        Olympische
Staffel
   
Weitsprung 5,45 m - (1978)
Noll, Claudia
7,39 m - (1959)
Werner, Klaus
6,29 m - (1961)
Welke, Günter
5,45 m - (1978)
Noll, Claudia
Weitsprung 6,45 m - (1967)
Schenk, Bernd
5,40 m - (1976)
Noll, Claudia
5,72 m - (2002)
Grochowski, Christian
4,87 m - (2012)
Illenseer, Laura
Weitsprung 5,19 m - (2000)
Schwarz (II), David
4,46 m - (2012)
Radisch, Jasmin
4,97 m - (2000)
Laars, Florian
4,51 m - (1994)
Beutel, Jessica
Weitsprung 3,92 m - (2005)
Luttert, Maximilian
3,81 m - (2012)
Lissner, Romy
Hochsprung 1,68 m - (1978)
Hertling, Bärbel
1,84 m - (1997)
Schaar, Heiko
1,84 m - (1997)
Schaar, Heiko
1,60 m - (1975)
von der Lieth, Beate
Hochsprung 1,70 m - (1972)
Rothe, Jörg
1,52 m - (2000)
Fröhlich, Katja
1,54 m - (2002)
Gewand, Hannes
1,50 m - (1999)
Fröhlich, Katja
Hochsprung 1,55 m - (2003)
Staude, Johannes
1,42 m - (2011)
Radisch, Jasmin
1,30 m
Staude, Johannes (2001)
Luttert, Maximilian (2006)
1,12 m - (1999)
Lau, Maja
Hochsprung  

1,24 m- (1996)

Katja Weber

Dreisprung   15,36 m - (1973)
Bergmann, Rainer
13,10 m - (1979)
Borsdorf
  Dreisprung 11,69 m - (1972)
Rothe, Jörg
      Dreisprung         Dreisprung    
Stabhoch-
sprung
2,60 m - (2002)
Käpernick, Katrin
4,08 m - (2014)
Schurath, Jörg
3,20 m - (1954)
Fischer, Dieter
  Stabhoch-
sprung
2,80 m - (1954)
Fischer, Dieter
1,95 m - (2002)
Neuendorf, Julia
  1,92 m - (2001)
Neuendorf, Julia
Stabhoch-
sprung
        Stabhoch-
sprung
   
Kugelstossen 14,31 m - (1960)
Rongen, Carla
14,76 m - (1979)
Lehmann, Wolfgang
14,14 m - (1959)
Lodziewski, Bernd
13,91 m - (1959)
Rongen, Carla
Kugelstossen 13,70 m - (1953)
Noack, Hans-Günter
11,43 m - (1957)
Rongen, Carla
12,88 m - (2004)
Staude, Johannes
10,39 m - (1956)
Rongen, Carla
Kugelstossen 13,50 m - (2003)
Staude, Johannes
7,64 m - (2001)
Lau, Maja
8,02 m - (2001)
Staude, Johannes
  Kugelstossen    
Diskuswerfen 43,84 m - (1986)
Dost, Gabi
46,57 m - (1967)
Lehmann, Wolfgang
43,15 m - (1959)
Lodziewski, Bernd
39,56 m - (1959)
Rongen, Carla
Diskuswerfen 41,00 m - (1967)
Behrendt, Wolfgang
35,02 m - (1957)
Rongen, Carla
37,90 m - (2004)
Staude, Johannes
30,02 m - (1956)
Rongen, Carla
Diskuswerfen 39,09 m - (2003)
Staude, Johannes
26,40 m - (1997)
Böttner, Jessica
19,95 m - (2006)
Luttert, Maximilian
  Diskuswerfen    
Speerwerfen 45,84 m - (1981)
Hoffmann, Kerstin
64,92 m - (1970)
Götz, Werner
55,20 m - (1961)
Sass, Rainer
41,98 m - (1959)
Rongen, Carla
Speerwerfen 50,70 m - (1959)
Sass, Rainer
31,85 m - (1957)
Rongen, Carla
(Speer 600g) - 36,51 m - (2002)
Richter, Andre
28,85 m - (1956)
Rongen, Carla
Speerwerfen 33,44 m - (2003)
Staude, Johannes
33,74 m - (1997)
Böttner, Jessica
22,62 m - (2006)
Luttert, Maximilian
  Speerwerfen    
Hammerwurf   48,80 m - (1968)
Hildebrandt, Peter
33,20 m - (1961)
Sass, Rainer
  Hammerwurf 25,98 m - (1977)
Lohwasser, Andre
      Hammerwurf         Hammerwurf    
Ballwerfen         Ballwerfen     Ball 200 g - 51,00 m - (2002)
Reinsch, Sebastian
Ball 200 g - 41,00 m - (1996)
Blöcher, Christin
Ballwerfen Ball 200 g - 56,00 m - (2003)
Staude, Johannes
Ball 80 g - 47,00 m - (1997)
Böttner, Jessica
Ball - 52,00 m - (2006)
Luttert, Maximilian
Ball 80 g - 38,00 m - (1998)
Tamm, Beatrice
Ballwerfen Ball 80 g - 49,00 m - (2004)
Luttert, Maximilian
Ball 80 g - 21,00 m - (2000)
Luttert, Alexandra
Dreikampf         Dreikampf     1427 Pkt. - (1997)
Möller, Michael
1310 Pkt. - (1996)
Blöcher, Christin
Dreikampf 1403 Pkt. - (2000)
Schwarz (II), David
1398 Pkt. - (2000)
Kruppe, Christina
1164 Pkt. - (2006)
Luttert, Maximilian
1235 Pkt. - (1994)
Beutel, Jessica
Dreikampf 1064 Pkt. - (2005)
Luttert, Maximilian
996 Pkt. - (2012)
Lissner, Romy
Vierkampf/
Fünfkampf
  Fünfkampf - 2856 Pkt. - (1992)
Rasper, Rainer
Fünfkampf - 3207 Pkt. - (1997)
Schaar, Heiko
Fünfkampf - 2902 Pkt. - (1975)
Sorkale, Regina
Vierkampf/
Fünfkampf
  Fünfkampf - 2068 Pkt. - (1979)
Rudloff, Sabine
Vierkampf - 1916 Pkt. - (2002)
Grochowski, Christian
Vierkampf - 1837 Pkt. - (2000)
Steinhöfel, Charlott
Vierkampf/
Fünfkampf
Vierkampf - 1822 Pkt. - (2003)
Staude, Johannes
Vierkampf - 1800 Pkt. - (2000)
Kruppe, Christina
Vierkampf - 1478 Pkt. - (2006)
Luttert, Maximilian
  Vierkampf/
Fünfkampf
   
Siebenkampf/
Zehnkampf
  Zehnkampf - 5803 Pkt. - (1995)
Dr. Neuendorf, Klaus-Peter
Zehnkampf - 5680 Pkt. - (1998)
Schaar, Heiko
  Siebenkampf/
Zehnkampf
        Siebenkampf/
Zehnkampf
      Block/Lauf - 2362 Pkt - (2012)
14,22-14,59-4,60-35 m 7:14,71 min Illsenseer Laura
Siebenkampf/
Zehnkampf
   
Mehrkampf
Mannschaft
  5-K. Mann. - 8177 Pkt. - (1998)
Wiese - Rasper - Dr.Neuendorf
    Mehrkampf
Mannschaft
    4-K. Mann. - 8158 Pkt. - (2000)
Fischer, S. - Quandt, Ph. - Bülow, M.
Schwarz (I), D. - Stollberg, Ph.
3-K. Mann. - 5953 Pkt. - (1997)
Blöcher - Güldner - Schaar, Cl.
Schröter - Fröhlich
Mehrkampf
Mannschaft
3-K. Mann. - 6122 Pkt. - (2000)
Schwarz (II), D. - Reinsch
Richter, A. - Böhm, D. - Graser, R.

4-K. Mann. - 7718 Pkt. - (2003)
Staude - Wege - Bluhm
Rodewald - Steilen
3-K. Mann. - 5952 Pkt. - (1996)
Schröter - Güldner - Bauske
Friede - Kühnel

4-K. Mann. - 7994 Pkt. - (2000)
Kruppe - Tamm - Schenk
Klotsche - Fischer
3-K. Mann. - 4555 Pkt. - (2000)
Laars, F. - Rodewald, A. - Staude, J.
Maaz, E. - Steilen, J.
3-K. Mann. - 5237 Pkt. - (1994)
Beutel - Fröhlich - Güldner
Engelskirchen - Kühnel
Mehrkampf
Mannschaft
3-K. Mann. - 3144 Pkt. - (1999)
Schenk, M.- Staude - Steilen, J.
Marschalek - Tornow
3-K. Mann. - 2562 Pkt. - (1999)
Laurisch - Luttert
Neumann - Giese - Tornow
Zehnkampf
Mannschaft
  DMM - 10554 Pkt. - (1997)
Naschke - Beutel - v.Drojetzky
Heinitz - Pohl - Zimmermann
Rasper - Stolz - Perkuhn

15520 Pkt. - (1996)
Rasper - Beutel - Dr.Neuendorf
    Zehnkampf
Mannschaft
      DSMM - 7030 Pkt. - (1997)
Blöcher - Schaar, Cl.- Güldner
Kaufmann - Friede, L.- Schröter
Enseleit - Fröhlich - Schenk
Zehnkampf
Mannschaft
DSMM - 6313 Pkt. - (1999)
Fischer - Wassermann - Schenk
Stollberg - Schwarz (I) - Friede
Schwarz (II) - Böhm - Grochowski
DSMM - 4919 Pkt. - (2000)
Klotsche - Tamm - Lau
Fischer - Schenk - Kruppe
DSMM - 4543 Pkt. - (1999)
Laars - Masche - Stollberg
Richter - Graser - Sonnenberg
Michael - Petter
  Zehnkampf
Mannschaft
   
  Frauen Männer Männl. Jugend A (MJ U20) Weibl. Jugend A (WJ U20)   Männl. Jugend B (MJ U18) Weibl. Jugend B (WJ U18) Schüler A (MJ U16) Schülerinnen A (WJ U16)   Schüler B (MJ U14) Schülerinnen B (WJ U14) Schüler C (MK U12) Schülerinnen C (WK U12)   Schüler D (MK U10) Schülerinnen D (WK U10)

Unser Vereinssponsor der Minute

Unser Vereinssponsor der Minute